Zespół Szkół nr 14
im. Ambasadorów Praw Człowieka
w Gorzowie Wielkopolskim
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0

 Zdjęcie użytkownika Sławomir Wroniak.
Od 2018 r. rusza projekt „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Projekt jest kontynuacją projektu „Zawodowcy w Gorzowie”.
  
Więcej szczegółów na temat jakie cele będą realizowane w tym projekcie, znajdziemy na stronie  www.zawodowcy.gorzow.pl/article/141/Zawodowcy-w-Gorzowie-2.0 
 
Informacje dotyczące projektu i wydarzeń temu towarzyszących znajdują się również na fb  www.facebook.com/zawodowcywgorzowie/videos/992313740923869/ .
 
 
 
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z "Doradztwa zawodowego" oraz w warsztatach "Pielęgnacja terenów zielonych" i "Wyroby cukiernicze". 
 
Załączniki:

Praktyki zawodowe - Gościm 2016

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie  „Znam, umiem, działam” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. Kluczowym elementem projektu jest realizacja praktycznych zajęć o charakterze zawodoznawczym w połączeniu z praktyczną nauką zawodu pracownik terenów zielonych, pomoc hotelowa, która łączy w sobie wszystkie trzy elementy znam-umiem-działam. 

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 
Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r. 
Wartość projektu: 3 413 330,83 
Liczba uczestników: 3290 
3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych 
 90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych 
 
Zawód to powód do DUMY! Na tej stronie znajdziecie informacje na temat sukcesów, planów, wizji najlepszych ZAWODOWCÓW w regionie!
 
link do facebooka: https://pl-pl.facebook.com/zawodowcywgorzowie/
Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

Od ziarenka do bochenka

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,  
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,  
Partnerzy projektu:  ­ cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok  ­ Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,  ­ Stowarzyszenie Edukacyjne, ­ Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,  ­ Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży  ­ Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska. 
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r. 
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł  
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich). 
Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych. 
Załączniki:

E-twinning

E-twinning

Zobacz zdjęcia w galerii

e-twinning

Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości

Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości
Nasza Szkoła już kolejny rok uczestniczy w  projekcie „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”.
W czasie wakacji 2013 r. 2 uczennice wzięły udział - na Długim - w treningu kształtującym umiejętności osobiste a 4 uczniów uczestniczyło w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, m.in. zwiedzając Centrum Nauki „Kopernik”.
 
 

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
Turnus rehabilitacyjny był formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem takiej rehabilitacji była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 

„Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”

W ramach prokektu "Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłosci", w dniach 21 - 23 stycznia 2013 r. dwie uczennice naszej szkoły - Oliwia i Iwona - uczestniczyły w zajęciach kształtujacych kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości i ICT. Zajęcia były realizowane w 3-dniowej formie wyjazdowej organizowanej przez firmę RELAX CAMP-ANY Krzysztof Jaz, w miejscowosci Długie.

„Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości”

Nasze gimnazjum w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 będzie uczestniczyć w projekcie „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.edu.gorzow.pl

Załączniki:

Zobacz zdjęcia w galerii

projekt_kompleksowe_umiejętności

Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11 "Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych". Prosimy o zapoznanie się z celem  i rodzajem zajęć klkając tutaj.

"Wiem co dobre, potrafię wybrać"

W okresie od kwietnia do listopada 2011 r. w naszej szkole realizowany był projekt pod nazwą :"Wiem co dobre, potrafię wybrać".
Towarzystwo do walki z Kalectwem zaprosiło do udziału w projekcie ucznió naszej szkoły. Zajęcia realizowane były w formie wycieczek, wyjazdów i wyjść integracyjnych oraz warsztaty dla uczniów i rodziców.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Firma uczniowska "Auto błysk"

Firma uczniowska "Auto błysk"
W naszj szkole działa firma uczniowska "Auto błysk", która zajmuje sie kompleksowym czyszczeniem samochodów. Pomysł na założenie takiej firmy zrodził się w głowach pań Agnieszki Soleckiej i Małgorzaty Kosińskiej, które uczestniczą w międzynarodowym projekcie EKOLAN III.
Załączniki:

"Gorzowskie szkoły pełne energii"

"Gorzowskie szkoły pełne energii"
Projekt trwał od lutego do maja 2011 roku.
W ramach projektu została zorganizowana
i przeprowadzona przez p. Edytę Czyżyk, p. Renatę Janoch i p. Angelikę Sawicką akcja „Poszanowanie energii”.
Załączniki:

"Zdrowie-Młodość-Trzeźwość"

"Zdrowie-Młodość-Trzeźwość"
Program skierowany był do młodzieży uczęszczającej do świetlicy specjalistycznej "Nasza wyspa" oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 14  im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim oraz ich rodziców. Odbywał się w okresie od 1.04.2010 r. do 30.12.2010 r. Głownym celem projektu było przeciwdziałanoie zagrożeniu uzależnieniami.
Zobacz prezentację multimedialną w załączniku.
Załączniki:

Herbarium

PROJEKT EDUKACYJNY „HERBARIUM”

Autorkami projektu są Angelika Sawicka, Renata Janoch i Edyta Czyżyk. Pomysł na powstanie ogrodu wziął się z obserwacji, iż ludzie w obecnych czasach nie potrafią rozpoznać podstawowych gatunków flory a tym bardziej nie znają możliwości tkwiących w roślinach.

Projekt wysłaliśmy na konkurs ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Henkel w styczniu. Rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić 15 lutego 2010 roku.

„Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. „Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki..." - folder pamiątkowy

"Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki..." - folder pamiątkowy

W okresie od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. łącznie przeprowadzono 4403 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym w: Zespole Szkół Budowlanych - 1232, Zespole Szkół Gastronomicznych - 435, Zespole Szkół Mechanicznych - 916, Zespole Szkół Odzieżowych - 1008, Zespole Szkół nr 14 - 252, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 448 i Liceum Plastycznym - 112. 

Załączniki:

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu
nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09
pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział w studiach podyplomowych z zakresu TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

„Wspinaczka skałkowa jako szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Udział 8 Gorzowskiej Drużyny Harcerskiej „Tropiciele lasu” ZHR w Projekcie: „Wspinaczka skałkowa jako szansa aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Projekt "Wędrówki szlakami naszej małej Ojczyzny"

Projekt skierowany był do grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 19  
w Gorzowie Wlkp. oraz drużyn harcerskich ZHR działających przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14  w Gorzowie Wlkp. Uczestniczący w projekcie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 to wychowankami Pogotowia Opiekuńczego. Środowisko Szkoły Specjalnej nr 14 reprezentowali  harcerze wywodzący się z uczniów  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14. Realizujący projekt harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej skupieni są w dwóch drużynach powstałych i działających
w Szkole.
Załączniki:

Projekt edukacyjny "Szkoła z prawami dziecka"

Projekt edukacyjny "Szkoła z prawami dziecka"
W dniach 7.12. - 11.12.2009 r. nasza szkołą realizuje projekt edukacyjny "Szkoła z prawami dziecka." Tematyka związana z prawami człowieka
i dziecka będzie poruszana na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych. Na całością realizacji czuwają panie: W. Erwardt, D. Trześniowska, K. Ziska.

Wyniki negocjacji

W załącznikach można się zapoznac z wynikami negocjacji cen w zakresie zajęć realizowanych w ramach projektu "Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy".
Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...